Politechnika Wrocławska
ul. Grunwaldzka 61
bud. T3. Biuro nr 3
50-357 Wrocław Poland
e-mail: racing.pwr@gmail.com
www: racing.pwr.wroc.pl

Jędrzej Piasecki
Lider zespołu
Miłosz Tokarski
Lider techniczny
Magdalena Klimek
Lider marketingu
i zarządzania
tel. 48 665 066 989
piasecki.fj@gmail.com
tel. 48 660 831 218
milosztokarski94@gmail.com
tel. 48 693 214 707
magda.klimek93@gmail.com

 

Opiekunowie projektu:

dr inz. Marcin Tkaczyk

dr inż. Damian Derlukiewicz

tel. 0048 71 347 79 18
e-mail: marcin.tkaczyk@pwr.wroc.pl
tel. 0048 71 320 42 85
e-mail: damian.derlukiewicz@pwr.wroc.pl