Zespoły mają różne sposoby na uzyskanie funduszy dla swoich projektów. Każdy zespół stara się zaangażować w projekt lokalne środowisko i każdy z nich potrzebuje sponsorów. Zapraszamy więc do wspierania studentów w duchu idei przyświecającej konkursowi.

Bezpośredni kontakt z zespołami z pewnością przyczyni się do stworzenia relacji, które przyniosą obopólne korzyści.