Nowości z fazy wytwarzania

Dzięki pomocy Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej powstał nowy – pierwszy model bolidu RT01. Wydrukowany został metodą Rapid Prototyping. Model jest gipsowy, w skali i w pełni oddający kształt powstającego prawdziwego pojazdu. Zespół kieruje podziękowania do Laboratorium Szybkiego Rozwoju Produktu, szczególnie do dr inż. Tomasza Boratyńskiego oraz mgr inż. Katarzyny Gonery za uzyskaną pomoc w wytworzeniu modelu. Oprócz tego w zeszłym tygodniu został przeprowadzony crash test absorbera dzięki uprzejmości warszawskiej firmy PIMOT.  Testy absorbera udały się.... 

data18 mar 2010