First week of the spring term

After our exam session and longer or shorter winter break (depends on how well the exams went!) we are back on track working on the project. The beginning of the new term is supposed to be lighter as there are no courseworks and laboratories to mind that much. We needed to complete the SEF documents (so we did). There are still discussions with some of our potential sponsors. We found another manufacturing company, that will help us in steel bending. The biggest job done at the moment is the impact attenuator. All the calculations have been made and at the moment sheets are being cut. This week... 

data2 mar 2010
Nowy semestr, nowa energia w PWR Racing Team

Po sesji i zasłużonych feriach, cały zespół kontynuuje pracę nad jeszcze nie skończonymi częściami, a ci, którzy już ukończyli projektowanie – do zamówień części do budowy bolidu. W tym tygodniu zostały wysłane pierwsze dokumenty na lipcowy konkurs na Silverstone, tzw. SEF, czyli Structural Equivalency Form. Jest to formularz, w którym zespoły określają użyte główne materiały i ich parametry, pokazując ich możliwość w osiągnięciu minimalnych wymagań Formuły Student pod względem przede wszystkim wytrzymałości . PWR Racing Team startuje także z fizyczną budową... 

data2 mar 2010